Hotel Ibis București

Amplasament: București

Scop lucrare: Obținerea fațadelor clădirii și a suprafețelor bondurilor aplicate pe fațade

Livrabile: fațade 2D construcție (4 fațade), suprafața totală a bondurilor de pe cele 4 fațade

Suprafață scanare: 4200 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8

Echipa: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare laser 3D și topografie inginerească

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat în București;
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare;
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate  ( planurile comune sunt reprezentate de : pardoseală, tavan , pereți de compartimentare ). S-a realizat un număr total de 21 stații de scanare laser 3D;
  • registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 1.922 mm (overall cloud-to-cloud error);
  • extragerea fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD și calculul suprafețelor bondurilor în Excel.