Monitorizare tasări și fisuri

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor și terenurilor reprezintă un proces de monitorizare și evaluare continuă a modificărilor care au loc în legătură cu structurile construite și terenurile în decursul timpului. Această practică implică utilizarea tehnologiilor și tehnicilor specializate pentru a înregistra, analiza și interpreta schimbările și evoluția acestora într-un interval de timp mai lung.

Scopul monitorizării în exploatarea construcțiilor și al investițiilor pe termen lung este evaluarea condiției tehnice a acestora.

MONITORIZARE TASĂRI – metoda nivelmentului geometric de precizie înaltă este una dintre cele mai folosite metode în studiul deplasărilor verticale ale construcțiilor și terenurilor.

În funcție de tipul şi mărimea construcției studiate, se creează rețeaua de nivelment geometric pentru monitorizarea tasărilor. În componența rețelei intră:

Echipamente și softuri utilizate:

Nivela digitala Trimble Dini03 și mira de invar, asigurând o precizie de măsurare de ±0.3mm / dublu Km de nivelment. Precizia de determinare a tasărilor individuale este de ordinul ±0.02mm – 0.15mm.

Pentru a atinge acest grad ridicat de precizie măsurătorile de nivelment geometric (diferențele de nivel) sunt compensate cu softuri geodezice specializate. Fiecare raport de compensare conține: valorile compensate ale altitudinilor precum și abaterile standard de determinare, diferențele de nivel compensate și abaterea standard de determinare a acestora, test statistic pentru identificarea potențialelor măsurători eronate.

Monitorizare fisuri

Presupune monitorizarea periodică a evoluției fisurilor apărute în diferite structuri datorită anumitor eforturi interne sau externe. În fiecare ciclu de măsurători se măsoară: lungimea și adâncimea fisurii și foarte precis lățimea acesteia.

Măsuratorile se efectuează ori prin intermediul unei plăcuțe gradate milimetric ori cu șublere digitale performante ce asigură precizii de 2,3 sutimi de milimetru. Documentația textuală, predată pentru fiecare tranșă de măsurători beneficiarului, este însoțită de fotografii digitale ale fisurilor și grafice cu evolutia variației deschiderii.

Proiecte verificări imbile

Trimite-ne un mesaj