Obținere/întocmire documente

Documente OCPI/BCPI

Duplicat documentație cadastrală: Obținem rapid duplicat pentru documentația cadastrală a imobilului de tip teren sau unitate individuală (spațiu exclusiv din interiorul unui condominiu: apartament, boxă, spațiu comercial, spațiu administrativ etc.)

Extras Carte Funciară pentru informare include informații tehnice: adresa imobilului, regimul de intravilan / extravilan, categoria de folosință, suprafața, numărul cadastral, descrierea tehnică și informații juridice : numele proprietarilor și actele în baza cărora aceștia detin imobilul; informatii despre sarcinile impuse: ipoteci, interdicții, litigii, servituți, etc.

Extras din planul cadastral pe ortofotoplan reprezintă un plan de încadrare în zona ce conține detaliile liniare ale imobilului în cauză și a altor imobile învecinate existente în baza de date grafica a OCPI, acesta se eliberează pe suport ortofotoplan și se livrează în format digital (fișier .pdf) semnat electronic.

Plan de încadrare în zonă informatii tehnice: Conține detaliile liniare ale imobilului în cauză și a altor imobile învecinate existente în baza de date grafică a OCPI, acesta se eliberează pe suport hartă topografică și se livrează în format digital (fișier .pdf) semnat electronic.

Obținere documente:

confirmare existentă carte funciară

copii certificate din arhivă cadastru

certificat de sarcini

inventar coordonate imobil (tip teren)

inventar cu imobilele detinute de un proprietar sau identificarea imobilelor dupa numele proprietarului

plan de încadrare în zona pe suport harta topografica

Obținem și documentate de tip:

Documentatii pentru intrarea în legalitate (construcții, apartamente, spații comerciale, etc.)

Certificate energetice pentru locuințe, spații comerciale și industriale

Actualizare rol fiscal

Certificat de urbanism pentru dezmembrare/alipire

Adeverinţe primărie

Certificat edificare construcții

Certificat de Atestare Fiscală

Adeverintă/Certificat de număr postal/Primarie

Copii diverse, documente emise de primării, notariate, instanțe, etc.

Proiecte verificări imbile

Trimite-ne un mesaj

Depune o cerere pentru a primi extras de carte funciară

Violeta Duțu

Inginer geodez/cadastru și intabulare