Birou Cadastru și Intabulare

Apartamente, case, terenuri, contrucții

Într-o societate în continuă schimbare, imobilele suferă transformări constante. Aceste schimbări pot afecta forma, dimensiunea, destinația și statutul legal al acestora. Ele pot fi rezultatul activităților umane, tranzacțiilor din piața imobiliară sau a fenomenelor naturale.

Cadastrul reprezintă un sistem esențial de inventariere și evidență a imobilelor și joacă un rol fundamental în identificarea, înțelegerea și prezentarea schimbărilor în evoluția imobilelor, furnizând informații vitale pentru planificarea și dezvoltarea durabilă a comunității noastre.

Furnizăm servicii complete de cadastru și intabulare:

Servicii cadastrale pentru complexe rezidențiale.

Suntem specializați în oferirea serviciilor cadastrale pentru marile proiecte rezidențiale, până în acest moment am finalizat cu succes si in termen peste 420 de proiecte rezidențiale de medii și mari dimensiuni. În cifre aceste proiecte însumează: peste 18.000 unități individuale înscrise în Cartea Funciară.
Ce aducem în plus? Știm cât de important este pentru un dezvoltator imobiliar finalizarea proiectului și inceperea procesului de vânzare asa că ne obligăm ca în maxim 3 zile lucrătoare de la obținerea procesului verbal de recepție și al certificatului de edificare al construcției să depunem la OCPI documentația cadastrală.
Facem demersurile în numele dumneavoastră în următoarele situații:

Servicii cadastrale oferite

Prima înscriere în cartea funciară

Prima inscriere în Cartea Funciarp este procedura prin care unui imobil situat pe teritoriul țării i se atribuie un număr cadastral și este înscris in Cartea Funciară, astfel dovedindu-se existența dreptului real sau personal înscris. Tipuri de imobile pentru care este necesară prima înscriere în Cartea Funciară:

Operațiunea de prima inscriere în CF se realizează o singura dată pentru fiecare imobil, tranzacționarea ulterioară nu presupune un „nou cadastru”, este suficientă intabularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară.

Actualizări cadastrale

Acest gen de operațiuni sunt necesare pentru situațiile când datele tehnice ale imobilului (partea I a Cărtii Funciare) suferă modificări:

Dezmembrări

Dezmembrarea este operațiunea prin care un imobil înscris în Cartea Funciară este împărțit în mai multe imobile, fiecare imobil rezultat din dezmembrare va primi un nou număr cadastral.

Alipiri

Alipirea unui imobil este un procedura legală prin care două sau mai multe imobile separate sunt unite pentru a forma o singură proprietate imobiliară nouă.

Avize tehnice

Avizele tehnice reprezintă planuri de situație planimetrice și altimetrice luate în evidență de către Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aceste avize sunt solicitate de către Primarii prin certificatele de urbanism emise. Acestea sunt de mai multe feluri:

Proiecte Cadastru și Intabulare

Trimite-ne un mesaj

Contactează un specialist în cadastru

Violeta Duțu

Inginer geodez/cadastru și intabulare