Modelare 3D

Modelarea 3D - un instrument valoros în orice proiect

Ce este modelarea 3D?

Modelarea 3D este procesul prin care datele spațiale (norul de puncte) rezultate în urma procesului de scanare 3D sunt transformate într-un livrabil de tip mesh/solid/BIM.
Dacă norul de puncte oferă o informație tridimensională discontinuă a obiectului/construcției scanate, prin procesul de modelare 3D se generează un model continuu care aproximează fidel forma și dimensiunea într-un spațiu 3D simulat.


Modelul 3D poate fi:

  • tip mesh – acesta aproximează printr-o rețea continuă de triunghiuri, ce formează o suprafață (mesh) replica a obiectului studiat.
  • de tip solid – fiecare entitate a obiectului/construcției modelate este aproximată prin forme geometrice tridimensionale.
  • solid- BIM – aduce un plus față de modelul 3D solid prin faptul că obiectele/detaliile modelate conțin și atribute descriptive.
  • digital twin – o replică digitală a unui obiect, unui sistem sau unui proces real. Acesta integrează informații din lumea reală și le reprezintă într-un mediu virtual.

Modelele 3️D de tip solid și BIM sunt construite la diferite grade de detaliere (LOD) în funcție de specificățiile solicitate de beneficiar. Cele mai uzuale nivele de detaliere sunt LOD 100, 200, 300.


Procesul de modelare 3D produce un obiect digital – replică a obiectului scanat, acesta este utilizat cu precadere în operațiunile de proiectare dar și pentru generarea efectelor speciale și nu numai.

Ce se obține:

Prin diferite procedee și cu ajutorul softurilor de specialitate se obtine un model 3D fidel al clădirii/obiectului la scara 1:1 în diferite formate cerute de beneficiar și la diferite niveluri de detaliu, în funcție de obiectivul proiectului.


Modelul 3D poate fi realizat în format Revit, IFC, .dwg, .obj, .stl sau alte formate solicitate de beneficiar.

Beneficiile aduse de folosirea modelării 3D

Modelarea 3D acoperă o gamă largă de industrii:

Modelele noastre 3D pe Sketchfab

Trimite-ne un mesaj