GDPR Politica de confidențialitate

Xplorate Group acordă importanță și respectă confidențialitatea, aplicând toate legile și reglementările necesare protecției datelor, inclusiv REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare “GDPR”) și legislația națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale si vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu acestea.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Blvd. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România, Telefon: +031 805 9211.

DESPRE NOI:

XPLORATE GROUP (denumită în continuare “Societatea” și/sau “Xplorate Group”) este este o companie cu peste 18 ani de experiență în domeniul cadastrului și al măsurătorilor terestre, cu sediul social în Bucuresti, Str. Ispravnicului nr. 33-35 , Sector 2, București. Xplorate Group este operator de date cu caracter personal și are desemnată ca persoană responsabilă pe Adriana Galu ce poate fi contactata la nr. telefon +40753 437 772, e-mail: adriana.galu@xplorate.ro, unde puteți adresa orice intrebare în legatură cu prezentul document.

COLECTARE DATE:

Colectăm informații ce conțin date personale sau tehnice în principal pentru a oferi raspunsuri la: cereri de oferte, prestarea serviciilor, reclamații, îmbunătățirea serviciilor noastre, întrebări sau solicitări de corespondență.

Avem posibilitatea să prelucrăm datele cu caracter personal pentru a va informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative.

Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar având în prealabil consimțământul dumneavoastra și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord, dacă este cazul.

În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiza și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de intreținere a site-ului nostru web.

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzator în acest sens.

PRELUCRAREA DATELOR

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, XPLORATE GROUP prelucrează datele pe care ni le furnizați în mod direct, respectiv: nume, prenume, CNP, adresă, nr. telefon, e-mail, semnătură, cetățenie, serie şi număr act de identitate, precum şi data emiterii şi expirării acestuia, stare civilă, număr de telefon, sex, date financiare (număr cont bancar, orice tranzacții financiare în care sunt implicate persoanele fizice, juridice), date despre membrii familiei, precum și orice alte informații pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct către Eurosurvey, pentru derularea activității de încheiere contracte de furnizare de servicii, conform obiectului de activitate al Societatii si respectiv prestarea serviciilor aferente, atat in relație cu autoritățile competente cât și cu beneficiarii. Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate si altor destinatari, dacă este cazul, printre care se numară și instituții/autorități centrale și locale în vederea prestării serviciilor contractuale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din cadrul Societății la adresa: adriana.galu@xplorate.ro sau în scris la sediul Societatii.

COOKIE

Site-ul nostru utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Aceasta permite site-urilor Internet și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie. Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.