Ridicări topografice

Ridicări topografice altimetrice și planimetrice, date reale din teren.

Orice proiect are ca etapă premergatoare executarea unei ridicări topografice altimetrică și planimetrică. Astfel, vă asigurăți că proiectarea are ca referință date reale din teren și că limitele de proprietate sunt corect reprezentate. Planurile de situație sunt concepute intr-un sistem local de cordonate sau în sistem național de proiecție Stereo 1970, plan de referință Marea Neagră 1975.

Autoritățile locale solicită ca astfel de lucrări să fie avizate de oficiile de cadastru teritoriale. Verificarea unor lucrări în timpul execuției este esențială pentru analiza costurilor și pentru asigurarea unui parcurs corect.

Ce înseamnă o ridicare topografică:

Documentația tehnică întocmită ce prezinta situatia reala a lucrarilor dintr-un teren, necesară pentru realizarea unui plan topografic.

Planurile de situație/ridicările topografice reprezintă o imagina fidelă a terenului ce a fost măsurat. Acestea sunt executate pentru: proiectare sau pentru obținerea avizelor de realizare a planurilor PUG, PUZ, PUD si PAC. În funcție de topografia și mărimea zonei ce trebuie studiate pentru realizarea planurilor de situație utilizăm: tehnologie clasică (stații totale), tehnologie satelitară (receptoare GNSS), tehnologie fotogrammetrică (măsurători cu drone) sau scanare 3D.

Planurile de situație planimetrice: sunt realizate la diferite scări în funcție de densitatea elementelor măsurate. Acestea conțin elemente plane: drumuri, alei, trotuare, construcții, garduri, limite de proprietate, vegetație și hidrografie precum și rețele edilitare de suprafață.

Planurile de situație planimetrice și altimetrice: conțin în plus elemente altimetrice, puncte cotate sau curbe de nivel măsurate față de un plan de referință național (Marea Neagră 1975 – pentru România) sau sistem local.

Planurile de situație sunt predate în format fizic și digital: fisiere .dwg | .dxf (compatibile AutoCad) și fisere .pdf (compatibile Acrobat Reader)

Documentația tehnică este solicitată în următoarele circumstanțe:

Verificarea lucrărilor în timpul execuției este esențială pentru analiza costurile și pentru a vă asigură că proiectul dumneavoastră are un parcurs corect, în acest caz realizăm ridicări topografice as-built pe baza cărora facem o comparație intre elementele proiectate și cele realizate.

Proiecte Ridicări topografice

Trimite-ne un mesaj

Contactează un specialist în măsuratori terestre

Alin Pisău

Director tehnic