Aviz AACR

AACR reprezintă abrevierea utilizată pentru Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar avizul reprezintă o documentație tehnică prin care se evaluează gradul în care o viitoare construcție poate fi un obstacol pentru navigația aeriană sau poate afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României.

Acest aviz se obține în urma efectuării unor măsurători geodezice realizate în sistemul național de proiectie (stereo 70/Marea Neagră 1975) dar și în sistemul ellipsoidal ETRS 89 ( WGS-84) utilizat în domeniul aviației.

Scopul acestui aviz aeronautic este de a clarifica dacă viitoarele proiecte de infrastructură și construcții interferează sau nu cu zonele de zbor ale Aviației Civile, în funcție de avizul emis de AACR pot apărea anumite restricții cu privire la amplasamentul și înălțimile viitoarelor proiecte ce urmează a fi edificate.

Avizul emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română este o componență esențială a certificatului de urbanism (atunci când imobilul se află într-o zonă cu servitute aeronautică), lipsa acestuia atrăgând imposibilitatea de a obține toată documentația necesară demarării lucrărilor de construcții.


Este necesar în special la elaborarea planurilor urbanistice de tip P.U.D., P.U.Z., P.U.G., D.T.A.C. și confirmă faptul că proiectul propus nu afectează culoarul de zbor al avioanelor sau radarelor amplasate la sol.

Acest tip de documentație este necesară în special clădirilor amplasate în apropierea aeroporturilor, chiar și a celor de înălțimi reduse, dar poate fi solicitată și în cazul în care se dorește construirea unui obiectiv într-un punct care ar putea interfera cu anumite culoare aeriene.

Pentru a putea obține avizul AACR este necesară intocmirea unei documentatii tehnice si efectuarea unor verificări de către specialiști acreditați din cadrul AACR, respectiv ROMATSA, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.

Proiecte verificări imbile

Trimite-ne un mesaj

Pentru a obține informații despre Avizele AACR, cereri de ofertă, contactează specialistul:

Violeta Duțu

Inginer geodez/cadastru și intabulare