Apartamentare

folosită pentru a crea noi diviziuni și părți de uz comun aferente acestora

Ce este apartamentarea?

Apartamentarea este o operațiune tehnico-juridică ce presupune dezmembrarea unei construcții de tip condominiu, deja înscrise în cartea funciară în două sau mai multe unităţi individuale care se înscriu, la rândul lor, în cărţi funciare distincte.
Metoda de dezmembrare a construcției (apartamentare) este astfel folosită pentru a crea noi unități și părți de uz comun aferente acestora. Utilizată cu precădere pentru blocurile de locuințe sau birouri, apartamentarea este un procedeu ce poate fi folosit pentru orice tip de construcție și poate fi precedată de operațiunile de subapartamentare sau reapartamentare.

De ce acte ai nevoie pentru apartamentare?

În vederea demarării procedurii de apartamentare se alcătuiește o documentație tehnică de către inginerul topograf, în baza măsurătorilor efectuate în teren și a actelor juridice furnizate de către beneficiar. În conformitate cu prevederile legale se alcătuiește un dosar care trebuie să cuprindă următoarele:

Care sunt etapele unei apartamentări?

Efectuarea operațiunii de apartamentare presupune parcurgerea următoarelor etape:

  1. Realizarea recepţiei pentru documentaţia cadastrale de apartamentare. Procedura presupune întocmirea documentației de apartamentare și avizarea de către OCPI.
  2. Întocmirea actului notarial de apartamentare. Procedura de autentificare a actului de apartamentare se realizează la un birou notarial, prin intermediul unui notar public. La solicitarea acestuia trebuie prezentată documentația mentionată la punctul 1, în vederea înscrierii noilor unități obținute în cărți funciare distincte.
  3. Înscrierea actului de apartamentare în Cartea Funciară. Finalitatea operațiunii este reprezentată de emiterea încheierii de carte funciară, de către OCPI. Astfel, noile apartamente, cât și construcția condominiu vor fi înscrise în cărți funciare proprii.


Apărute ca o necesitate în dezvoltarea și utilizarea proprietăților imobiliare, apartamentarea, subapartamentarea și reapartamentarea sunt proceduri care se supun legislației și fac obiectul de lucru al unor specialiști dedicați acestor tipuri de lucrări. Vă recomandăm să alegeți întotdeauna opțiunea cea mai potrivită situației dumneavoastră și rezultatului pe care doriți să-l obțineți, fără a pierde din vedere cadrul legal care trebuie respectat la întocmirea documentațiilor.

Trimite-ne un mesaj