Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Monitorizare tasări, deplasări și fisuri (atât pentru construcția în lucru cât și construcțiile învecinate)

Reprezintă un proces amplu de examinare pentru depistarea unor degradări care pot duce la diminuarea aptitudinilor de exploatare a construcțiilor în condiții optime de siguranță.

Care sunt beneficiile acestor măsurători:

Câteva din etapele parcurse în cadrul acestui tip de proiect:

Din punct de vedere al investigațiilor ce se efectuează, distingem:

Urmărire specială

Urmărirea specială constă în investigații regulate și periodice cu privire la parametrii specifici care caracterizează o construcție sau anumite părți ale acesteia. Acești parametri sunt stabiliți încă din faza de proiectare sau în urma unei expertize tehnice. Urmărirea specială se efectuează pe o perioadă specifică, conform unui proiect sau unei proceduri bine definite (tema de proiectare), de către personal tehnic specializat și atestat.

Urmărire curentă

Urmărirea curentă a construcțiilor este realizată folosind tehnici de monitorizare vizuală directă și instrumente simple de măsurare. Aceste activități pot fi efectuate atât de proprietari, persoane fizice cu pregătire tehnică în domeniul construcțiilor, cât și de companii specializate în urmărirea evoluției construcțiilor în timp.

În urma măsurătorilor, furnizăm un raport detaliat care include un releveu fotografic, amplasamentul și descrierea clădirii, concluzii și recomandări.

În ceea ce privește metodele utilizate pentru a efectua urmărirea evoluției în timp a construcțiilor și terenurilor, acestea pot fi împărțite în două categorii principale:

Metode fizice: Aceste metode implică plasarea dispozitivelor de măsurare direct pe construcția investigată sau în interiorul acesteia. Aparatele se deplasează odată cu construcția, iar prin aceste metode se măsoară în general deplasările relative.

Metode geometrice (geodezice): În acest caz, se face referire la poziția anumitor puncte fixate pe construcție și se raportează la puncte fixe plasate în afara zonei de influență a factorilor care afectează construcțiile și terenurile pe care acestea sunt amplasate. Aceste metode determină deplasările pe verticală, orizontală sau în spațiu, atât în termeni absoluți, cât și în termeni relativi.

Monitorizarea specială se împarte în următoarele categorii:

Proiecte Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Trimite-ne un mesaj

Contactează un specialist în măsurători terestre

Alin Pisău

Director tehnic