Asistență topografică în șantier

Trasare limită de proprietate, trasări axe sau verificări în timpul execuției

Lucrările de topografie inginerească presupun în general transpunerea datelor proiectate în teren și verificarea corectitudinii elementelor executate.

Ce este topografia inginerească?

Termenul de „inginerească” evidenţiază faptul că această ramură a măsuratorilor terestre este legată de proiectarea, execuţia, exploatarea lucrărilor şi a construcţiilor. În cadrul acestor tipuri de lucrări sunt solicitate tolerante de execuție ridicate și astfel sunt utilizate cele mai moderne tehnici de măsurători precum și cele mai precise echipamente.

Pentru a asigură coerența în execuție recomandăm ca proiectarea construcţiilor să fie efectuată în baza unor planuri de situație (ridicări topografice) și a profilelor topografice ale terenului.

Topografia inginerească include:

De ce să optezi pentru acest tip de serviciu?

Servicii de asistență topografică în șantier

Asistența topografică în șantier reprezintă totalitatea lucrărilor desfășurate în șantier, un ”must” pentru întreaga durata de execuție a unui proiect, care asigură precizia transpunerii întocmai în teren a elementelor proiectate.


Lucrările topografice sunt executate pentru proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor și a terenurilor.

Cele mai uzuale tipuri de trasări topografice sunt:

1. Trasarea limitei pentru săpătură
2. Trasare poziție proiectată piloți, pereți mulați, diafragme de beton
3. Trasarea axelor din proiect pentru fiecare nivel
4. Trasarea cotei 0 și a altor cote din proiect
5. Trasare cote și poziție cofraje
6. Poziționare și verificare verticalitate macarale și alte echipamente de lucru
7. Verificări zilnice ale elementelor executate (armături, cofraje, stâlpi, diafragme)
8. Trasarea cotelor pentru beton egalizare
9. Poziționare armătura și plăcute metalice
10. Poziționare și urmărire verticalitate pentru stâlpi metalici sau din beton
11. Poziționare grinzi și verificare geometrie structură
12. Calculul volumelor de săpătură / umplutură (volume de terasamente)
13. Întocmire plan de situație planimetric și altimetric pentru proiectare
14. Întocmirea și/sau extinderea rețelei geodezice planimetrice și altimetrice de trasare
15. Servicii de consultanță pentru clarificarea anumitor aspecte referitoare la proiectul tehnic.
16. Verificare proiect tehnic d.p.d.v. al elementelor ce urmează a fi trasate/materializate
17. Trasări / materializări ale limitei de proprietate în concordanță cu documentația cadastrală
18. Trasări ale elementelor de sistematizare verticală
19. Poziționări și alinieri echipamente
20. Măsurare și redactare planuri de situație as-built
21. Întocmirea proceselor verbale de trasare (parte integrantă din cartea construcției)

Proiecte Asistență topografică în șantier

Trimite-ne un mesaj

Contactează un specialist în măsuratori terestre

Alin Pisău

Director tehnic