Trasare teren

Definiție ​

Reprezintă operațiunea topografică prin care se materializează în teren limita cadastrală a unui imobil. Recomandăm această operațiune înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare asigurând astfel prevenirea unor eventuale dispute ulterioare legate de poziția terenului achiziționat.

Operațiunea de trasare/înțărusare a terenului este executată prin tehnologie GNSS și statie totală, finalizându-se cu emiterea unui proces verbal de trasare însușit de o firmă autorizată ANCPI.

Înțărușare teren

Înțărușarea terenului reprezintă o etapă crucială în procesul de asigurare a preciziei și corectitudinii măsurătorilor topografice, contribuind la fundamentarea solidă a proiectelor de construcții și a altor operațiuni terestre.

Când este necesar acest serviciu?

Pentru a demara operațiunea de trasare a limitelor cadastrale, avem nevoie de următoarele informații:

  • Județul și localitatea în care se află imobilul.
  • Numărul cadastral al imobilului.

Pe baza acestor informații, efectuăm o verificare în baza de date publică a OCPI pentru a stabili dacă:

  • Imobilul este înscris în cartea funciară.
  • Sistemul de proiecție utilizat a fost Stereo ’70 sau Stereo ’30 local București.
  • Geometria imobilului este disponibilă în baza de date publică.

Pentru a obține informații despre tururile virtuale, cereri de ofertă, contactează specialistul:

Cosmin Tărăboacă

Inginer geodez/topografie inginerească

Proiecte verificări imbile

Trimite-ne un mesaj