Imobil Justiției

Livrabile: Fațade, planuri de nivel, secțiuni transversale, planuri învelitoare

Suprafață măsurată: 1087 mp

Aparatură folosită:  Trimble TX8

Echipa Eurosurvey: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D/ 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • extragerea fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate (planurile comune sunt reprezentate de: pardoseală, tavan, pereți de compartimentare). S-a realizat un număr total de 68 stații de scanare laser 3D.