Consolidarea și restaurarea clădirilor istorice și vechi de patrimoniu – Ce presupune acest proces?

Consolidarea și restaurarea clădirilor istorice și vechi de patrimoniu – Ce presupune acest proces?

Monumentele istorice reprezintă acele bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României sau în afara granițelor sale, proprietăți ale Statului Român, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională sau universală.

Încadrarea în regimul de monument istoric este conferită prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute de lege. În plus față de normele aplicabile la nivel național, la nivel de administrații locale se aprobă diverse hotărâri de consiliu care să detalieze legislația primară, în funcție de specificul local, și să asigure operaționalizarea acesteia în scopul de a consolida cât mai multe clădiri interbelice și antebelice aflate în pericol iminent.

Ce înseamnă consolidarea și restaurarea clădirilor istorice și de patrimoniu?

Consolidarea și restaurarea unei clădiri reprezintă un ansamblu de măsuri aplicate constructiv cu scopul de a recupera părți afectate parțial sau integral de degradarea din întregul unei construcții astfel incat sa fie realizata punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor în viața colectivităților locale.

Ce presupune consolidarea și restaurarea unei clădiri?

Restaurarea din punct de vedere al arhitecturii implică repunerea in operă, folosind tehnici similare cu cele folosite la lucrarea inițială, a acelorași materiale de construcție.

Procesul derulat este unul complex, in care sunt asociate în mod curent proceduri de îndepărtarea elementelor de construcție deteriorate sau a celor considerate lipsite de valoare pentru ansamblul monumentului istoric, înlocuirea elementelor degradate și restaurarea la nivel estetic a părților din monumentul istoric afectate de intervențiile menționate.

Un prim pas în consolidarea și restaurarea unei clădiri istorice este reprezentat de identificarea zonelor afectate și cunoașterea factorilor care au generat degradarea, pentru a putea alege soluția optimă pentru fiecare caz în parte.

Reintegrarea din punct de vedere funcțional a monumentului istoric restaurat necesită adeseori introducerea de noi echipamente tehnice fără de care nu mai poate fi posibilă utilizarea spațiului în conformitate cu normele actuale.

Degradarea structurilor cu valoare de monument istoric păstrează la baza trei cauze principale iar efectele lor trebuie studiate în tandem în vederea asigurării celor mai bune decizii de consolidare și restaurare.

deteriorarea datorată factorilor de mediu – elementele structurii pot fi afectate de umiditate, poluarea aerului, coroziune, procesul de îngheț dezgheț, atacul chimic sau biologic.
deformații și deplasări – ce pot surveni în urma tasărilor diferențiate, a variațiilor de temperatură, efectelor seismului și a altor factori dinamici.
supra­sarcini – ce pot fi generate din diferite încărcări din utilaje și elemente care facilitează intervențiile structurale.

Finalizarea lucrărilor de consolidare și restaurare redă structurii posibilitatea de a fi exploatată în condiții similare încă o bună bucată de vreme, redându-i la nivel structural, total sau parțial, calitățile structurii inițiale.

Care sunt factorii care sunt luați în considerare atunci când se începe restaurarea unei clădiri istorice?

Activitatea de consolidare și restaurare a unei clădiri presupune o analiză amănunțită a defectelor ce urmează a fi remediate și evaluarea unui necesar de intervenții care să nu afecteze major structura de bază. Restaurarea unui monument istoric își propune să redea structurii forma inițială și să-i prelungească durata de viață fără a modifica substanțial structura materialelor folosite sau aspectul general al acesteia.

Dintre factorii care sunt luați în considerare la începerea restaurării unei clădiri istorice menționăm:

starea actuală a imobilului,
materialele necesare procesului de actualizare a suprafețelor existente,
durata lucrărilor și costurile care se impun, laolaltă cu cântărirea importanței de a reda structura analizată patrimoniului cultural.

Menținerea caracterului și structurii originale

Menținerea caracterului și a structurii originale sunt motivul pentru care, cel mai adesea, lucrările de consolidare și restaurare a unui monument istoric se întind pe o perioadă mai lungă de timp și fac obiectul unor proceduri speciale de punere-n operă. Interdicțiile de a afecta în vreun fel integritatea structurală a ansamblului sau de a modifica din punct de vedere vizual vreun element setează niște limite care trebuie respectate.

Recomandăm utilizarea scanării laser 3D disponibilă printre serviciile oferite de Xplorate Group pentru restaurarea clădirilor datorită tehnologiei inovative, non-invazive care va asigura redarea cu acuratețe a tuturor elementelor constructive.

Echipele noastre sunt pregătite să genereze modele 3D pe suport BIM pentru orice suprafețe, asigurând rezultate impecabile indiferent de forma sau dimensiunea suprafeței scanate. Utilizarea modelelor BIM integrate ajută la vizualizarea digitalizată a structurii ce urmează să fie consolidată sau restaurată și asigură corectitudinea lucrărilor propuse prin generarea de modele 3D fidele situației existente.

Transpunerea suprafețelor unui monument istoric în format digital reprezintă o formă de progres a științei în fața istoriei și dovada clară că și cele mai diferite domenii se pot întrepătrunde unitar dacă sunt unite de un scop comun.

Scanerul Trimble TX8 folosit de echipa Xplorate Group reprezintă un standard de performanță și viteză în colectarea datelor 3D, folosirea lui pentru o singură ședință de scanare 3D fiind suficientă în obținerea informațiilor ce generează modelul 3D (util arhitecților, proiectanților și constructorilor) și pentru realizarea măsurătorilor precise cuprinse în întreaga rază de scanare (pana la 340 m).

Vă invităm să contactați echipa noastră în vederea evaluării monumentului istoric sau a construcției pe care o doriți scanată digital și să acordați lucrării dumneavoastră șansa unei colaborări fructuoase, cu rezultate atent înregistrate și progres asistat pe parcursul întregului proces.

Despre autor

Inginer geodez/scanare laser 3D

Related Posts