Paralele între metodele clasice și cele moderne de măsurători topografice

Istoria măsurătorilor topografice

Întocmite ca mijloc de ilustrare a luptelor duse de Mihai Viteazu împotriva turcilor, primele hărți informative ale Țărilor Romane au apărut în 1596 în Italia și Germania. Primele hărți ilustrate de români au fost cele realizate de stolnicul Cantacuzino în anul 1700 pentru Valahia Mare și cea a Moldovei executată de Dimitrie Cantemir în anul 1737. Cea a Moldovei avea trasate pe ea meridianele și paralelele geografice.

De-alungul istoriei, progresele înregistrare în știință în lume au avut ecouri și în țara noastră, preocupările în acest domeniu concretizându-se treptat cu prima hartă a Moldovei întocmită de Dimitrie Cantemir și tipărită la Haga în 1737, primele ridicări topografice de anvergură în Moldova și Muntenia, între 1872-1892, pentru satisfacerea necesităților armatei.

După 1989, România se aliniază la tehnologiile moderne și introduce în folosință sistemul de poziționare globală (GPS), stațiile totale, înregistrările de teledetecție satelitară și aparatură de ultimă generație pentru scanare și calcul.

Eforturile în această direcție accelerează automatizarea sistemelor, ajută la creșterea preciziei de măsurare și a vitezei de prelucrare a datelor, contribuind semnificativ la modernizarea măsurătorilor topografice executate.
Metodele clasice de măsurare

Dezvoltarea științei măsurătorilor terestre şi a topografiei în special, trebuie privită şi în strânsă legătură cu apariţia şi perfecţionarea continuă a instrumentelor geotopografice.

În lucrările de topografie se folosesc pentru măsurarea directă a distanțelor rulete sau panglici, de obicei construite din oțeluri speciale.

Ruletele au lungimi de 2m, 10m, 20m, 30m şi servesc pentru măsurarea unor distanţe scurte, a înălţimii aparatului în staţie și a semnalelor topografice.

Panglicile sunt alcătuite dintr-o bandă de oțel cu lățimea de 15 – 20 mm și au lungimea de 50m sau 100m, garantată la 200C.

Măsurarea distantelor pe cale optică se realizează cu ajutorul unui instrument specific prevăzut cu lunetă și a unei rigle gradate. Tahimetrele sunt instrumente la care baza măsurată se află în punctul vizat iar telemetrele au baza incorporată în aparat.
Metode moderne de măsurare

Instrumentele topografice moderne (stațiile totale, sistemul GPS) se bazează pe măsurarea indirectă a distanțelor folosind undele din spectrul radiațiilor electromagnetice ca purtător al semnalului de măsurare.

Stațiile totale

Măsurarea electronică a distanțelor se realizează în cadrul stației totale cu dispozitivul EDM (Electronic Distance Measurement), folosind unde din spectrul electromagnetic. Permit măsurarea comodă, rapidă și cu precizie ridicată atât a unghiurilor cât și a distanțelor, afișarea și înregistrarea lor automată și transferul în calculator, având în plus încorporate și programe specializate de rezolvare a unor probleme de ridicare și trasare.

Sistemul GPS

Sistemul de poziţionare globală (GPS) se bazează pe măsurarea distanţelor prin unde, fiind agreat şi folosit astăzi aproape exclusiv, rezultatele generate poziționându-l ca fiind net superior triangulaţiei clasice din punct de vedere al preciziei, randamentului şi eficienţei economice.

Măsurarea distanţei folosind radiații laser

Pentru anumite categorii de lucrări de construcții, se pot folosi și lasere de aliniament și poziționare. Procedura presupune realizarea unor aliniamente prin poziționarea rapidă a unui punct în cadrul unui sistem de axe local precum și măsurarea cu precizie a unor distanțe.

Laserele de aliniament sunt folosite pentru realizarea unui traseu rectiliniu riguros. Instrumentele folosite emit un fascicul laser ce se orizontalizează/verticalizează automat, având ca sursă un tub de gaz heliu – neon.

Laserele de poziționare sunt portabile sau rotative și permit stabilirea poziției planimetrice a unui punct în cadrul unui sistem de coordonate local, la distanțe de până la 50-60m. Acestea culeg prin fasciculul de raze rotativ datele de pe trei mire cu coduri de bare și calculează în câteva secunde coordonatele plane x, y.

Scanarea laser 3D este o metodă modernă de măsurare folosită în vederea generării modelului 3D digital complet pentru construcții sau obiecte, măsurătorile precise cuprinzând raze de scanare ridicate (până la 340 m) și generând cu ușurință modelul 3D BIM (Building Information Model) atât de util pentru arhitecți, proiectanți și constructori.

Printre beneficiile metodei de măsurare modernă prin scanare laser 3D regăsim:

  • Măsurarea rapidă
  • Maximizarea siguranței pentru toți cei implicați (datele sunt colectate de la o distanță sigură, la sol).
  • Reducere semnificativă a timpului și costurilor
  • Imagine reală a proiectului
  • Planurile As-Built finalizate într-un timp foarte scurt
  • Viteza mare de captare a datelor
  • Înregistrarea a milioane de puncte măsurate în câteva secunde
  • Măsurarea în siguranță în cazul zonelor greu accesibile sau periculoase (se poate face până la 340 m față de obiectivul măsurat)
  • Informații detaliate cuprinse într-un singur nor de puncte.

Cum vă poate ajuta Xplorate Group?

Xplorate Group pune la dispoziția clienților săi aparatură profesională de ultimă generație și asistență tehnică în regim complet furnizată prin intermediul echipei sale, a experienței acumulate și expertizei în domeniul măsurătorilor topografice.

Serviciile oferite asigură competențe la cel mai înalt nivel în practica inginerească, rezultatele obținute fiind mărturia profesionalismului, a viziunii și a experienței care ne recomandă.

Vă invităm să consultați pagina noastră pentru toate informațiile de care aveți nevoie și să ne contactați pentru orice nelămuriri aveți cu privire la subiectele și proiectele în care ne putem implica.

Despre autor

Inginer geodez/scanare laser 3D

Related Posts