Blv. Timișoara

Amplasament: București, bd. Timișoara

Scop lucrare: Demolare 7 construcții existente

Metodă: Scanare 3D (Trimble Tx8)

Livrabile: fațade construcții existente (Nord, Sud, Est, Vest), secțiuni orizontale , secțiuni verticale (longitudinală și transversală)

Suprafață scanată: 7000 mp

Aparatură folosită :

  • Trimble TX8 / Staţie totală Trimble S5

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat jud. București;
  • stabilirea poziţionării staţiilor de scanare precum și rezoluţia utilizată conform gradului de detaliere necesar;
  • extragerea secțiunilor orizontale/transversale/fațade cu ajutorul softului AutoCad.