Ela Cotroceni

Livrabile: 4 fațade construcție

Suprafață măsurată: 5360 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8

Echipa: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D / 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate (planurile comune sunt reprezentate de: pardoseală, tavan , pereți de compartimentare). S-a realizat un număr total de 22 stații de scanare laser 3D
  • extragerea fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD.