Fațade – Plevnei

Amplasament: București

Scop lucrare: Obținerea fațadelor clădirii

Livrabile: fațade 2D construcție (3 fațade)

Suprafață scanare: 486 mp

Aparatura folosită: Trimble TX8 / Stație totală Trimble S5

Echipa Eurosurvey: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D și topografie inginerească

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat în București;
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare;
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate ( planurile comune sunt reprezentate de : pardoseală, tavan , pereți de compartimentare ). S-a realizat un număr total de 18 stații de scanare laser 3D;
  • registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 2.45 mm (overall cloud-to-cloud error);
  • extragerea fațadelor din norul de puncte cu ajutorul AutoCAD.