Hanseatic Spirit

Amplasament: Port Tulcea

Denumire proiect: Scanare vas “Hanseatic Spirit”

Scop lucrare: Scanare 3D (livrare nor de puncte), proiectare învelitoare retractabilă material textil

Livrabil: Nor de puncte 3D (în format .rcp) rezultat în urma scanării

Suprafață scanare 3D: 700 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8 / Staţie totală Trimble S5

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • preluare amplasament situat jud. Tulcea
  • stabilirea poziţionării staţiilor de scanare precum și rezoluţia utilizată conform gradului de detaliere necesar
  • realizarea registraţiei norului de puncte și transpunerea acestuia în sistemul de proiecţie Stereografic 70