Hanul Balcan Constanța

Livrabile: Fațade, plan pod, secțiuni transversale, plan învelitoare, planuri nivel, model 3D

Suprafață măsurată: 9532 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8

Echipa Eurosurvey: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D/ 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • extragerea fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate (planurile comune sunt reprezentate de: pardoseală, tavan , pereți de compartimentare). S-a realizat un număr total de 332 stații de scanare laser 3D
  • modelarea elementelor arhitecturale si a decoratiunilor cu ajutorul softului Autodesk Revit.