Imobil Plevnei

Scop lucrare: Obținere secțiuni orizontale, secțiuni transversale și fațade construcție

Livrabile: 4 secțiuni orizontale, 2 secțiuni transversale și 6 fațade

Suprafață scanare: 1380 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8 / Stație totală Trimble S5

Echipa Eurosurvey: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D și topografie inginerească/ 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat în București;
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare;
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate  ( planurile comune sunt reprezentate de : pardoseală, tavan , pereți de compartimentare ). S-a realizat un număr total de 82 stații de scanare laser 3D;
  • registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 1.57 mm (overall cloud-to-cloud error);
  • extragerea sectiunilor orizontale și vertical dar și a fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD.