Imobil Sector 2

Amplasament: București.

Denumire proiect: Imobil Sector 2.

Scop lucrare: Scanare 3D (livrare nor de puncte – point cloud) – proiectare faţade.

Livrabil: Nor de puncte 3D (în format .rcp) rezultat în urma scanării.

Suprafață scanare 3D: 1.500 mp

Aparatură folosită :

  • Trimble TX8

Desfăsurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat în București;
  • stabilirea poziţionarii staţiilor de scanare precum și rezoluţia utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare;
  • realizarea registraţiei norului de puncte cu ajutorul softului Trimble RealWorks;
  • export nor de puncte (point cloud) în formatul necesar beneficiarului.