Imobil Sector 2

Amplasament: București, Sector 2

Scop lucrare: Scanare 3D (livrare nor de puncte – point cloud) – proiectare faţade

Livrabil: Nor de puncte 3D (în format .rcp) rezultat în urma scanării

Suprafață scanare 3D: 1.500 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8

Desfăsurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • preluare amplasament situat în București
  • stabilirea poziţionarii staţiilor de scanare precum și rezoluţia utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • realizarea registraţiei norului de puncte cu ajutorul softului Trimble RealWorks
  • export nor de puncte (point cloud) în formatul necesar beneficiarului