Imobil Str. Gheorghe Anghel

Livrabile: Secțiuni transversale, fațade, planuri de nivel, ridicare topografică

Suprafață scanare: 550 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8 / Stație totală Trimble S5 Robotic

Echipa: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D / 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • preluare amplasament situat în București
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate (planurile comune sunt reprezentate de: pardoseală, tavan , pereți de compartimentare). S-a realizat un număr total de 120 stații de scanare laser 3D
  • registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 3.1 mm (overall cloud-to-cloud error).