Obiectiv 1 – Zid Fațadă Griro

Amplasament: București

Scop lucrare: Obținere fațade pentru zona de interes

Livrabile: 2 fațade

Aparatură folosită: Trimble TX8 / Stație totală Trimble S5

Echipa Eurosurvey: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D și topografie inginerească

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat în București
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate ( planurile comune sunt reprezentate de : pardoseală, tavan , pereți de compartimentare ). S-a realizat un număr total de 10 stații de scanare laser 3D.
  • registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 1.57 mm (overall cloud-to-cloud error)
  • extragerea fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD