Obiectiv C39 Griro

Livrabile: 4 fațade, 1 secțiune orizontală, 2 secțiuni transversale

Suprafață scanare: 4111 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8 / Stație totală Trimble S5 Robotic

Echipa: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D / 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • preluare amplasament situat în București
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare;
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate (planurile comune sunt reprezentate de: pardoseală, tavan , pereți de compartimentare). S-a realizat un număr total de 87 stații de scanare laser 3D
  • registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 2.2 mm (overall cloud-to-cloud error)
  • Realizarea registraţiei norului de puncte și transpunerea acestuia în sistemul de proiecţie Stereografic 70
  • Extragerea secțiunilor orizontale și a fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD.