Șantier Prelungirea Ghencea 247

Ansamblul de locuințe format din 4 blocuri având 110 apartamente.
S-a asigurat trasarea elementelor din proiect pentru toate blocurile, inclusiv documentațiile aferente dezmembrării terenului, înscrierii construcțiilor în cartea funciară și apartamentării.