Șantier Prelungirea Ghencea 71

Ansamblul de locuințe format din 2 blocuri având 43 apartamente.
S-a asigurat trasarea elementelor din proiect și întocmirea documentațiilor aferente dezmembrării terenului, înscrierii construcțiilor în cartea funciară și apartamentării.