Splaiul Unirii 197

Bloc de locuințe –  85 apartamente și parcări.
S-a asigurat trasarea elementelor din proiect și întocmirea documentațiilor aferente dezmembrării terenului, înscrierii construcțiilor în cartea funciară.