Sunset Lake Homes

Amplasament: Străulești, Sector 1

Scop lucrare: Asistență topografică în șantier, înscriere construcție, dezmembrare, apartamentare

Aparatură folosită: Stonex SH5, Trimble Robotic S5, telemetru LEICA Disto D2

Echipa Eurosurvey: 2 ingineri geodezi cu experiență în trasarea elementelor și realizarea măsurătorilor de orice tip

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • Realizarea rețelei topografice în vederea executării măsurătorilor
  • Executarea măsurătorilor de ridicare topografică 2D și a releveelor interioare
  • Trasarea elementelor proiectate
  • Relevee interioare
  • Prelucrarea măsurătorilor folosind softuri specializate a datelor colectate din teren
  • Corelarea planului de situație și a releveelor construcției rezultate în urma prelucrării măsurătorilor cu Autorizația de Construire și a planurilor vizate spre neschimbare
  • Întocmirea documentațiilor cadastrale de înscriere construcție și apartamentare în vederea avizării de catre Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  • Alinierea și verificarea planurilor din proiect cu limita de proprietate avizată OCPI
  • 46 unități individuale.