WDP Păulești

Amplasament: Prahova.

Denumire proiect: WDP Păulești.

Scop lucrare: Studiu topografic de amplasament 3D / Planeitate pardoseală / Secţiuni orizontale / Calculul suprafeţelor închiriabile conform standard BOMA.

Livrabil: Analiză planeitate pardoseală executată (planuri .dwg) / Secţiune orizontală / Studiu topografic de amplasament – ridicare topografică 3D / Calculul suprafeţelor existente conform standard BOMA.

Suprafață scanare 3D: 11.500 mp

Aparatură folosită :

  • Trimble TX8 / Staţie totală Trimble S5

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat jud. Prahova;
  • stabilirea poziţionării staţiilor de scanare precum și rezoluţia utilizată conform gradului de detaliere necesar;
  • realizarea registraţiei norului de puncte și transpunerea acestuia în sistemul de proiecţie Stereografic 70;
  • extragerea secțiunilor orizontale cu ajutorul softului AutoCad.