Novum Politehnica

Amplasament: București, Sector 6

Scop lucrare: Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate și învecintate, intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren

Aparatură folosită: Nivelă Trimble DiNi 03, Mira Invar

Echipa Eurosurvey: 3 ingineri geodezi cu experiență în topografie inginerească și realizarea măsurătorilor de acest tip

Desfășurare: preluarea amplasamentului situat în București

  • Montarea mărcilor de tasare -11 în clădirile învecinate +15 construcțiile executate conform temei de proiectare
  • Montarea a minim 3 reperi de referință situați în afara ariei de influență a noilor construcții
  • Stabilirea poziționarii stațiilor pentru realizarea nivelmentului geometric de mijloc (portee egale și mai mici de 20 m)
  • Realizarea măsurătorilor de nivelement
  • Post procesarea datelor obținute în teren cu ajutorul softurilor specializate
  • Extragerea datelor obținute în urma prelucrării și realizarea unui tabel centralizator (.xls) și a unui grafic de tasare a mărcilor amplasate
  • 157 apartamente, 406 unități individuale