Siloz Fundulea

Amplasament: Fundulea, Călărași

Scop lucrare: Secțiuni orizontale si fațade pentru determinarea verticalităților, georeferențiere, UCC

Livrabile: 3 secțiuni orizontale , 4 fațade

Suprafață scanare: 570 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8, Nivelă Trimble DiNi 03 , Mira Invar

Echipa Eurosurvey: 3 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D și topografie inginerească/ 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • Montarea mărcilor de tasare (11) conform temei de proiectare
  • Montarea a minim 3 reperi de referință situați în afara ariei de influență a noilor construcții
  • Stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • Legarea stațiilor poziționate a fost realizată pe baza tintelor sferice – pentru asigurarea unei precizii milimetrice . S-a realizat un număr total de 25 stații de scanare laser 3D
  • Registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 1,2 mm (overall cloud-to-cloud error)
  • Realizarea registraţiei norului de puncte și transpunerea acestuia în sistemul de proiecţie Stereografic 70
  • Extragerea secțiunilor orizontale și a fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD.