Wednesday – Mesh pentru efecte speciale

Scop lucrare: Mesh pentru efecte speciale

Obiective: Castelul Cantacuzino din Bușteni, Gara Regala din Sinaia, Serele de la Grădina Botanică București și platourile Buftea din București.

Aparatură folosită: Trimble TX8

Echipa Eurosurvey: 4 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D și realizarea Meshurilor

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou):

  • Realizarea în softuri specializate a mesh-urilor au constituit baza de lucru pentru multiple cadre surprinse în seria Wednesday iar pentru registrația norului de puncte s-a lucrat în Trimble Real Works
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate (planurile comune sunt reprezentate de: pardoseală, tavan, pereți de compartimentare).