Certificatul de Urbanism – ce este și când ai nevoie de el?

Ce este certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii.

Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, pentru teritoriul pe care se află imobilul, precum şi ale altor reglementări din domeniu.

 

De ce avem nevoie de astfel de certificat ?

Certificatul de urbanism este emis, în principal, pentru autorizarea realizării unor lucrări de construcții și a instalațiilor aferente, dar și pentru desființarea unor construcții.

În cazul vânzării sau cumpărării unor proprietăți, certificatul de urbanism oferă date importante despre consecințele urbanistice ale operațiunii juridice. În acest caz, solicitarea certificatului de urbanism este facultativă.

Certificatul de urbanism poate fi solicitat și pentru concesionarea terenurilor, dezmembrarea, comasarea sau dezlipirea de parcele în scopul realizării unor lucrări de construcţii sau infrastructură și constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

 

Cum se solicită?

Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat de cunoașterea datelor și a reglementărilor cărora respectivul bun imobil îi este supus.

Se obțin documentele necesare de la beneficiar, respectiv OCPI. De regulă, documentele necesare sunt extrasele de carte funciară, planuri topografice 1:500 și 1:2000, vizate de Oficiul de Cadastru.

 

Acte și documente necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

 • CI/BI/CUI proprietar și împuternicit – copie
 • Procură notarială / împuternicire – original
 • Acte de proprietate – copie
 • Documentație cadastrală existentă, avizatată de OCPI – copie
 • Încheiere de intabulare – copie
 • Extras de carte funciară pentru informare, dacă este cazul (se poate solicita și de către executantul lucrării) – copie
 • Plan de încadrare în zona scara 1:500 și/sau 1:2000 și/sau 1:5000 – se solicită de către executantul lucrării – original
 • Extras de plan cadastral pe ortofotoplan (dacă este cazul) – se solicită de către executantul lucrării – original
 • Cerere pentru eliberare certificate de urbanism – original
 • Propunere de dezlipire/alipire – se întocmește de către executantul lucrării – 3 exemplare original.

 

Termen obținere documente OCPI:

 • 5 zile lucrătoare – în regim normal
 • 2 zile lucrătoare – în regim de urgență

 

Valabilitate certificat de urbanism

Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, în funcţie de:

▪ complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;

▪ scopul pentru care a fost solicitat;

▪ menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat.

 

Ce alte documente poți obține cu ajutorul nostru :

 1. Certificat de urbanism pentru
  • realizarea lucrărilor de construire
  • teren extravilan
  • PUZ (planul urbanistic zonal)
  • schimbarea destinației unui spațiu
  • informare
 1. Certificate energetice pentru locuințe, spații comerciale și industriale
 2. Certificat edificare construcții
 3. Actualizare rol fiscal
 4. Obţinere adeverinţe primărie
 5. Avize AACR.

 

Cum te poate ajuta Xplorate Group?

În demararea proiectelor de construcții, documentația joacă un rol esențial. Cu toate acestea, obținerea sa necesită mult timp, iar procesele necesare pot fi presărate cu nenumărate piedici dacă nu deți experiența necesară de lucru în raport cu instituțiile statului. În acest sens, pentru a urgenta pașii ne poți solicita cu încredere serviciile. Te vom ajuta să demarezi procedurile de eliberare a documentelor OCPI BCPI și ne vom ocupa de fiecare etapă încât, la final, să  înmânăm dosarul complet.

Cu Xplorate Group birocrația nu reprezintă un impediment, indiferent de procedura care trebuie pusă în practică!

Despre autor

Inginer geodez/cadastru și intabulare

Related Posts