Certificatul de Urbanism – ce este și când ai nevoie de el?

Web 1920 – 1

Ce este certificatul de urbanism? Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de […]

Etapele realizării unei construcții – Ce pași trebuie urmați?

Web 1920 – 1

Etapele realizării unei construcții – Ce pași trebuie urmați? Continuăm seria materialelor informative pe care le punem la dispoziția clienților și partenerilor noștri și vă invităm să parcurgeți informațiile adunate de echipa Xplorate Group cu privire la etapele care trebuie parcurse în realizarea unei construcții. Veți afla, într-o succesiune cronologică, ce trebuie să faceți din […]

Planul topografic – Ce este și la ce ne ajută?

Ce este planul topografic, definiție pe ințelesul tuturor? Planul topografic se definește ca reprezentarea grafică a unei suprafețe din teren la o scară convențională,un desen tehnic întocmit cu scopul de a proiecta ortogonal punctele de pe suprafața terestră. Scara topografică este raportul dintre o distanţă măsurată pe plan şi corespondenta acesteia cu cea din teren. Pe planurile topografice întocmite de către un […]

Certificatul de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției? Ce este certificatul de edificare a construcției? Certificatul de atestare a edificării construcției eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire este un document administrativ care atestă că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există un proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Documentul este solicitat de către Oficiul de […]

Studiile topografice, ce sunt și la ce ajută?

Studiile topografice, ce sunt și la ce ajută? Ce sunt studiile topografice? Parte integrată a documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire, demolare sau încadrare în planurile urbanistice, studiile topografice sunt rezultatul măsurătorilor efectuate la nivelul terenului și facilitează transpunerea în teren a proiectelor tehnice conform planurilor ce le alcătuiesc. Planul topografic reproduce la scară un teren reprezentat grafic […]