Planul topografic – Ce este și la ce ne ajută?

Ce este planul topografic, definiție pe ințelesul tuturor?

Planul topografic se definește ca reprezentarea grafică a unei suprafețe din teren la o scară convențională,un desen tehnic întocmit cu scopul de a proiecta ortogonal punctele de pe suprafața terestră.

Scara topografică este raportul dintre o distanţă măsurată pe plan şi corespondenta acesteia cu cea din teren.

Pe planurile topografice întocmite de către un inginer la scările: 1:200, 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică și dimensiunile elementelor prezente in teren.

Planul topografic trebuie să cuprindă dimensiunile terenului, cotele care ajută la identificarea construcției și dimensiunile acesteia la sol.

In Romania planul topografic se întocmește în sistemul de proiecție Stereografic 1970 și în sistemul de referință Marea Neagră 1975 (cote).

Când avem nevoie de un plan topografic?

Necesitatea întocmirii unui plan de situație topografic apare atunci când se întocmește planul urbanistic general (P.U.G.), planul urbanistic zonal (P.U.Z.) sau planul de detaliu (P.U.D.) și atunci când se depune o documentație în vederea autorizării lucrărilor de construire/demolare (D.T.A.C./D.T.A.D.).

De câte feluri sunt planuri topografice?

  • planimetrice (atunci când se determină poziția în plan a punctelor de pe suprafața analizata)
  • altimetrice (atunci când se determină poziția pe verticală/ altitudine a punctelor identificate)

Cât costă realizarea unui plan topografic?

Planurile topografice se realizează printr-o ridicare topografică executată cu staţia totală sau cu GPS-ul, iar mobilizarea unei echipe de profesioniști atrage după sine costuri pe care le putem estima în funcție de specificul lucrării.

Cine realizează planul topografic ?

 Planurile topografice sunt realizate de firme autorizate și pot fi avizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din teritoriul pe care se află imobilul studiat, în funție de cerințele proiectului.

Cum te poate ajuta Xplorate Group?

Cu o experiență semnificativă în zona ridicărilor topografice și a întocmirii de  planuri topografice în vederea obținerii avizelor pentru P.U.G., P.U.Z., P.U.D., D.T.A.C./D.T.A.D., Xplorate Group se diferențiază prin abordarea fiecărui proiect cu același profesionalism și entuziasm indiferent de anvergură.

Punem la dispoziția clienților noștri o echipă de profesioniști hotărâți să livreze rezultate la cele mai înalte standarde de calitate iar experiența proiectelor anterioare ne recomandă drept specialiști pentru întocmirea diferitelor tipuri de planuri topografice.

Vă stăm la dispoziție pentru întocmirea planurilor topografice pentru:

  • intocmirea documentatiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D., T.A.C./D.T.A.D.)
  • proiectare și reabilitare rețele de utilități (gaz, apă, canalizare, energie electrică)
  • proiectare și studii de fezabilitate
  • platforme industriale
  • situri arheologice

Despre autor

Inginer geodez/cadastru și intabulare

Related Posts