Certificatul de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției?

Ce este certificatul de edificare a construcției?

Certificatul de atestare a edificării construcției eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire este un document administrativ care atestă că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există un proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Documentul este solicitat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Când şi de ce se solicită certificatul de atestare?

 • Atunci când se doreşte intabularea unei construcţii, după finalizarea ei si efectuarea recepţiei.
 • În cazul extinderii unei construcții/modificări interioare.
 • Pentru construcțiile la care recepția a fost efectuată înainte de anul 2016 (cand certificatul de edificare a devenit obligatoriu), se va solicita un document din care să rezulte negația necesității acestuia.
 • Pentru intabularea construcțiilor edificate înainte de anul 2001, fără autorizație de construire.
 • Pentru apartamentarea construcției de tip locuință colectivă.

În situaţia în care se dorește intabularea unei construcții vechi, edificată fără autorizație de construire, înainte de anul 2001, pentru emiterea certificatului de atestare a edificării va fi necesară efectuarea unei expertize tehnice pentru constatarea respectării cerințelor fundamentale privind calitatea în construcţii, însoțită de o documentația cadastrală.

Conform legislaţiei în vigoare, recepția construcțiilor nu mai intră în sarcina reprezentanţilor Primăriei. Recepția este efectuată de către o echipă de specialiști din domeniul construcțiilor (ingineri specializaţi în instalații, construcţii civile, diriginte de șantier, arhitecți etc.), procesul verbal fiind emis în baza acordurilor acestora. Documentul semnat de către aceştia primeşte un număr de înregistrare de la autoritatea administrației publice locale competente, care emite certificatul de edificare.

În vederea emiterii certificatului, Primăria/Autoritatea Publică competentă solicită un plan topografic executat de către o persoană autorizată OCPI-ANCPI, în baza măsurătorilor efectuate la teren.

Lipsa acestui certificat de atestare atrage după sine imposibilitatea intabulării clădirii.

Acte și documente necesare pentru eliberarea certificatului de edificare a construcției?

Deşi pot diferi uşor de la o autoritate a administraţiei publice locale la alta, documentele solicitate pentru eliberarea certificatului de edificare a construcţiei cuprind, în general, următoarele documente:

 • Cerere tip pentru emiterea certificatului – original
 • Autorizația de construire – copie
 • Planurile anexă la autorizație, vizate spre neschimbare – copie
 • Proces-verbal de recepție – copie
 • Extras de carte funciară actualizat la zi – copie
 • Plan de situație efectuat de către o persoana autorizată OCPI-ANCPI – original
 • Releveele post-execuție întocmite de către o persoană autorizată OCPI-ANCPI – original
 • Acte de identitate proprietari – original
 • Actul de proprietate – copie
 • Împuternicire sau procură notarială, dacă proprietarul este reprezentat de o terță persoană

 

Cum vă poate ajuta Xplorate Group?

 

Specializați în domeniul măsurătorilor topografice, al cadastrului și  al scanării 3D, echipa de specialişti din cadrul Xplorate Group poate derula pentru dumneavoastră măsurători topografice efectuate cu instrumente de ultimă generaţie, planul de situație și releveele post-execuție rezultate fiind necesare pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției.

Planul de situație întocmit va cuprinde:

 1. suprafața construită la sol a construcției
 2. suprafața construită desfăsurată
 3. regimul de înalțime
 4. poziționarea acesteia în teren in coordonate
 5. retragerile construcției față de limitele de proprietate

şi va fi ştampilat de către persoana autorizată ANCPI-OCPI

 

Vă stăm la dispoziţie cu o experienţă de peste 18 ani în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru cadastru și intabulareridicări topograficetopografie inginerească, urmărirea în timp a construcțiilor şi relevee interioare conform standardului Boma.

Despre autor

Inginer geodez/cadastru și intabulare

Related Posts